Trumpalaikė meditacijos praktika gali pagerinti nuotaiką ir atsaką į stresą

Mokslininkai sutinka, kad trumpalaikė meditacijos intervencija yra neribota, nebrangi ir lengvai įgyvendinama plačiu kontekstu, apimant ir medicinos sritį. 200 dalyvių buvo įtraukti į studijas „Sumažink savo atsaką į stresą“. Dalyviams (reikėjo pasirinkti) buvo duoti nurodymai pasirinkti garsą, žodį arba trumpą frazę, kaip pvz., mantra ir mintyse ją kartoti apie 15 – 20 minučių. Atliekant šią užduotį t.y. pasirinkto garso, žodžio arba trumpos frazės kartojimo metu dalyviams reikėjo užrašyti visas „atėjusias“ mintis ar pojūčius, kurie atitraukdavo dėmesį nuo, šiuo atveju, mantros ir vėl susikoncentruoti į mantrą.

Daugeliu atveju tyrimas buvo atliktas norint apibūdinti smulkiausių instrukcijų svarbą ir gauti naudos. Pirmų pratybų metu, trukusių valandą, dalyviai buvo praktiškai apmokomi ir vėliau gavo nurodymus toliau tęsti praktiką tris mėnesius, du kartus per dieną. Per dvi savaites buvo atliekami trys pakartotiniai susitikimai norint pakartoti instrukcijas ir pagerinti atsakymų kokybę. Dalyviams reikėjo atlikti savianalizę, t.y. nuotaikos, nerimo, streso ir psichogeninių simptomų vertinimą prieš pirmąjį kursą ir per tris tolesnius nustatytus laikus/kursus (4 savaitės, 8 savaitės, 12 savaičių).

133 dalyviai iš 200 (101 moteris ir 32 vyrai; 38 metų amžiaus) užbaigė mažiausiai vieną iš tolesnių kursų. Dalyvių rezultatai parodė žymų „blogos“ nuotaikos, nerimo, streso ir psichogeninių simptomų sumažėjimą. Tokie teigiami pokyčiai įvyko jau po pirmo kurso (po 4 savaičių) ir stabilizavosi per likusius vėlesnius kursus. Svarbu tai, kad dalyviams, kurie meditavo dažniau, pastebėti dar didesni teigiami pokyčiai. Įdomus atradimas ir tai, kad  dalyviams, turintiems aukštai išreikštą neurasteniškumo lygį (asmenybės bruožas susijęs su emocionaliu reagavimu ir negatyviomis nuotaikomis), meditacijos užsiėmimai pasirodė labai naudingi ir daug žadantys.

Autoriai: Lane, J.D., Seskevich, J.E., & Pieper, C.F.

Šaltinis: Alternative Therapies in Health and Medicine, 13(1), 38-44. Jan-Feb 2007.

Parengė Jūratė Pranevičiūtė

Išsakykite savo nuomonę