Programos sudarymas ir apmokymas

Programa sudaroma pagal individualias ypatybes, atsižvelgiant į tikslą. Programa gali būti atstatanti, palaikanti ar treniruojanti. Pritaikomas specialus kvėpavimas.
Apmokant atsižvelgiama į fizinį pajėgumą, emocijų pusiausvyrą, koordinaciją. Individuali programa gali padidinti bendrųjų jogos pratybų efektyvumą.