Jogos terapijos paskaitų ciklas

2009 m. Balandis 27 d., Pirmadienis

Kviečiame visus į temines Jogos terapijos paskaitas.

Vieta: Dujotiekio g. 26a, Kaunas

Laikas: Kiekvieną gegužės penktadienį 18 val. vakaro

Vedėjas: Ignas Zakarauskas, Lietuvos jogos asociacijos narys, Jogos terapijos skyriaus vadovas, jogos terapeutas, kineziterapeutas

Paskaitos: Teorinė ir praktinė dalis, kurios metu išmėginsite įvairias jogos terapijos technikas, atitinkančias vakaro temą. Gausite jogos terapijos pratimų programą. Papildomai galite pasiimti užrašus ir rašomąją priemonę, taip pat gerą nuotaiką ;) .

Apranga: patogi judėjimui, be batų :) (basi ar su koinėm)

Kartu pamėginsime atrasti raktą į jūsų ar artimųjų sveikatą

Daugiau informacijos reklaminiame leidinyje

Žmogaus sąmonės lygiai: čakrų sistema

2009 m. Balandis 25 d., Šeštadienis

Tikriausiai viena prieštaringiausių temų šiuolaikiniame mokslo pasaulyje yra sąmonės prigimtis. Šerdiniai klausimai susiję su sąmonės prigimtim yra du.  Ar sąmonė gali peržengti laiką ir erdvę? Ar sąmonė yra smegenų šalutinis reiškinys? Netgi sąmonės apibrėžimai neretai prieštaringi. Paprastai kyla ir daugiau klausimų.

Laikas. Per maždaug septynerius metus žmogaus kūne pasikeičia visos struktūros. Nors kūno forma beveik nepakinta, molekuliniame lygmenyje nuolat vyksta atsinaujinimo procesai. Ar laikas veikia žmogaus sąmonę, o gal ją veikia patirtis? Jei ji lieka tokia pati, tuomet kas nutinka su ja po mirties? Kada žmogus tampa sąmoningu?  Ar be žmogaus dar egzistuoja sąmoningų sutvėrimų? Galbūt sąmonė - nemirtinga siela?

Erdvė. Kurioje kūno dalyje egzistuoja sąmonė? Pastaraisiais metais mokslas sąmonės ieško širdyje. Vėliau gal bus jos ieškoma plaučiuose, kasoje. Gal sąmonė – vienas iš subtilių žmogaus kūnų? O gal ji peržengia žmogaus kūno ribas? Pavyzdžiui, minčių pagalba mes galime nukeliauti į Marsą ar Mėnulį.

Prieš daugelį amžių jogai sugalvojo praktinį ir sistemingą požiūrį į sąmonę, kuris apima aštuonis lygius. Kiekvienas lygis atitinka jogų vadinamas čakras, psichinės energijos centrus ar saugyklas. Kiekvieno žmogaus sąmonė yra sąlygojama aštuonių čakrų aktyvumu ir juose esančiu energijos kiekiu. Kiekviena čakra ar centras įtakoja žmogaus elgesį, asmenybę ir sąmonės lygį. Čakra susijusi ne tik su grubiu fiziniu, bet ir su subtiliais eteriniais kūnais. Vienos čakros padidėjęs aktyvumas daro poveikį, kuris pasireiškia kaip tam tikra reiškinių interpretacija, priežasties ir pasekmės supratimu, motyvacijos ir troškimų šaltiniu. Kiekvienam centrui būdingas kitoks sąmonės lygis.

Sąmonė žmogaus, kuris gyvena pirmoje čakroje siejasi su išlikimu. Jo ar jos veiksmai ir gyvenimo vertė remiasi poreikiu išgyventi. Įvairios baimės ir paranoja atitinka šį centrą, taip pat įvairūs instinktai, susirūpinimas dėl galimo nepripažinimo, žalinga seksualinė veikla, žalingi, sunkiai suvaldomi įpročiai. Blokai ir pusiausvyros sutrikimas šioje čakroje priveda prie nelankstaus ir užsispyrusio protavimo būdo ir aibės ligų.

Antroji čakra atspindi giminės pratęsimą ir lytinę veiklą. Pernelyg didelis aktyvumas šiame centre sukelia seksualines neurozes, tokias kaip nenormalus mėgavimasis lytiniais santykiais. Pusiausvyra šioje čakroje padeda ugdyti kūrybingą ir išraiškingą intelektą.

Trečioji čakra yra galios, teritorijos ir ego centras. „Aš“ triumfuoja atsisakydamas kitų žmonių gerovės. Šis centras yra fizinės gerovės šaltinis ir kuomet jis silpnas, sukelia įvairaus pobūdžio ligas, silpną charakterį, veržlumo ir valios stoką.

Pirmieji trys sąmonės lygiai yra gyvūniškos prigimties ir vyrauja gyvūnų karalystėje. Šiais sąmonės lygiais žmogus nesiskiria nuo gyvūno. Kaip bebūtų, dauguma visuomenėje paplitusių ligų yra šių centrų pusiausvyros sutrikimo rezultatas.

Didžiausias žingsnis žmogaus vystymęsi yra nuo trečios iki ketvirtos čakros. Ketvirtoji čakra, širdies centras, apima žmogiškąjį gailestingumo ir užuojautos elementą, nesavanaudišką darbų atlikimą ir davimą. Šis centras  laikomas pirmuoju aukštesnės sąmonės centru, kuomet žmogus gali patirti tikrą sąmonės augimą. Meilė gimsta dėka šio centro aktyvumo. Godumas, savanaudiškumas ir ego dominuoja, kuomet širdies čakra dar nepažadinta.

Penktoji čakra yra išraiškingo ir kūrybingo bendravimo centras. Kuomet šis centras yra aktyvus, žmogus gali gyventi tiesoje; kuomet užblokuotas, žmogus jaučiasi sustingęs ir negali būti atviras ir teisus.

Šeštoji čakra suteikia galimybę matyti abi monetos puses ir suprasti dvilypę gyvenimo prigimtį, virš to, kas yra vertinama gerai ar blogai. Šis centras yra atsakingas už intuiciją ir aiškiaregių sugebėjimus. Sakoma, jog antgamtiški gebėjimai taip pat valdomi iš šio centro.

Septintoji čakra – tai tyros mintys ir šventumo kupinas intelektas, kuomet veiksmai nukreipti aukščiausio gėrio kūrimui. Šis centras dar vadinamas tūkstančio vainiklapių lotosu ir yra pasaulinės sąmonės buveinė, tarpduris, per kurį žmogus gali jausti vienovę su viskuo, kas jį supa.

Aštuntoji čakra yra aura. Jos funkcija priklauso nuo visų kitų čakrų tarpusavio derinio. Ši čakra veikia kaip skydas arba šaltinis pritraukiant gyvenime įvairius įvykius. Šis centras gali veikti kaip apsauga nuo ligų ir nelaimių. Įsisąmoninimas šiame centre perkelia žmogų virš realios erdvės ir laiko į vietą, kur praeitis, dabartis ir ateitis apsijungia. Sakoma, jog jei žmogus per ilgai būna šio centro sąmonėje, pasaulis gali jį apleisti.

Kiekviena čakra, ar energijos centras, kūne taip pat turi ir savo fiziologinį atitikmenį. Pirmoji čakra yra susijusi su tiesiąja žarna (kryžmens-uodegikaulio rezginys); antroji čakra susijusi su lytiniais organais (kryžmens rezginys); trečioji čakra susijusi su bambos taško sritim (saulės rezginys); ketvirta čakra yra širdies centras (širdies rezginys); penktoji čakra susijusi su skydliauke ir prieskydine liauka, arba gerklės centru (gerklų rezginys); šeštoji čakra susijusi su hipofizio aktyvumu ir vadinama trečiąja akimi; septintoji čakra susijusi su kankorėžine liauka bei smegenų žieve ir vadinama karūnos centru; aštuntoji čakra yra aura, arba kūną supantis psichoelektromagnetinis laukas.

Kiekvienam žmogui būdinga viena čakra, kuri dominuoja apsprendžiant asmenybę. Bręstant dominuojantis centras gali pasikeisti. Sąmoningumas gali kilti, pusiausvyra tarp čakrų didėti ir atvirkščiai. Esant skirtingam čakrų aktyvumui, galima tikėtis ir kitokių rezultatų. Kai kurie jogos išminčiai skiria ir žemesnio sąmoningumo čakras, kurios gali nulemti tokius polinkius kaip vagystės, prievarta. Visi juos turi, tačiau ne pas visus jie pasireiškia, nes skiriasi sąmoningumo lygis. Tai, ką girdime ir matome, kai kada atrodo nesuvokiama. „Ir į ką žmonės pavirto?“ . Ne tiek pavirto, kiek krito sąmoningumas. Galimas ir priešingas reiškinys. Sąmoningumo evoliuciją įtakoja genetika, šeima, kurioje žmogus auga, darželis, mokykla, draugai, žiniasklaida. Atsargiai, pavojus involiucionuoti arba subeždžionėti.Tobulėkite patys ir padėkite kitiems nepaklysti. Būkite sveiki ir laimingi ;)

 

Šaltinis: Kundalini yoga meditation

Autorius: David S. Shannahoff-KHALSA

Parengė Ignas Zakarauskas