Jogos poveikis įvairių tautybių žmonių, sergančių krūties vėžiu, gyvenimo kokybei

2008 m. Rugsėjis 17 d., Trečiadienis

Paprastai joga nepaprastai vertinama už streso mažinimą per atsipalaidavaimą, tačiau neseniai atliktas tyrimas kelia mintį, kad joga siūlo ir kitą esminį streso mažinimo būdą: socialinius ryšius. Šią išvadą daro tyrimas, kuriame buvo nagrinėjamas fizinis ir psichologinis jogos poveikis krūties vėžiu sergantiems pacientams. Tyrimas buvo atliekamas Alberto Einšteino medicinos koledže, Kolumbijos universitete ir Niujorko valstijos psichiatrijos institute. 128 krūties vėžiu sergančios pacientės buvo atsitiktiniu pasirinkimu įrašytos į 12 savaičių trukmės jogos programos grupę arba į kontrolinę laukimo sąrašo grupę.

Jogos programą sudarė savaitiniai 90 minučių trukmės jogos užsiėmimai, kuriuose buvo atliekamos asanos (pozos), pranajama (kvėpavimas) ir meditacija. Asanų praktika buvo santykinai palengvinta, daugiausia buvo atliekamos sėdimos pozos ir atsilenkimai atgal. Dalyvės buvo skatinamos praktikuoti ir savarankiškai namuose, duodant pagalbines audio instrukcijas. Tyrėjai fiksavo subjektyvią dalyvių savijautą daugeliu atžvilgiu (fiziniu, psichologiniu, emociniu ir dvasiniu) prieš tyrimą ir pabaigus 12 savaičių trukmės jogos programą. Pagrindinis jogos privalumas buvo socialinės gerovės nuosmukio prevencija: kontrolinėje grupėje socialiniai ryšiai žymiai susilpnėjo, sumažėjo, o tiriamojoje jogos grupėje – ne. Kitų žymesnių skirtumų tarp dviejų tirtų grupių nepastebėta. Kadangi tyrimo metu tik 48% tirtųjų moterų buvo gydomos chemoterapija, tyrėjai nupsrendė atlikti antrą tyrimą ir atskirai ištirti specifiškai gydomas ir negydomas pacientes.

Pacientėms, negydomoms chemoterapija, joga padarė poveikį ne tik socialiniame, bet ir dvasiniame bei emociniame gyvenime. Geresnis užsiėmimų lankomumas buvo susijęs su žymesniu emocinės savijautos bei žvalumo pagerėjimu. Autorių manymu, chemoterapija gydomų pacienčių tarpe tokio visaapimančio poveikio nepastebėta dėl to, kad jos tyrime pradėjo dalyvauti būdamos ne tokios stabilios ir daug rimtesnės terapinės būklės. Svarbu ir pažymėtina tai, jog tyrime dalyvavo skirtingos populiacijos pacientės (42% Afro amerikietės ir 31% Lotynų amerikietės). Ankstesniuose tyrimuose buvo daroma prielaida, kad jogos bendruomenė galėtų nuveikti didesnius darbus, pasiekdama skirtingas populiacijas, ir šis tyrimas patvirtina mintį, jog susipažinusios su joga, jos gauna didelės emocinės ir socialinės naudos.

Šaltinis: Journal of Clinical Oncology, 25(28), 4387-95. Oct 2007.

Autoriai: Moadel, A.B., Shah, C., Wylie-Rosett, J., Harris, M.S., Patel, S.R., Hall, C.B., & Sparano, J.A.

Parengė Brigita Paulienė

Mantrų poveikio mechanizmas

2008 m. Rugsėjis 7 d., Sekmadienis

Mantros yra fundamentalūs jogos technologijos įrankiai, kurių pagalba galima paveikti žmogaus psichiką. Kaip bebūtų, egzistuoja mistinės mantrų ypatybės, kurios kaip teigiama padeda gydyti psichiką, veda prie aukštesnių sąmonės  būsenų, transcendencijos, nepaprastos realybės. Tai žinant, daug kam kyla klausimas: koks gi yra jų poveikio mechanizmas?

Vieną poveikio mechanizmų 1970 m. pamėgino paaiškinti Yogi Bhajan. Buvo tikima, jog šis 84 taškų žemėlapis (2 taškai prie kiekvieno viršutinių 16 dantų, 2 linijos po 25 taškus centrinėje dalyje ir 2 taškai tarp jų) paaiškina pagrindinį fizikinį garsų įvairaus poveikio psichikai mechanizmą. Idėja yra ta, jog liežuvis skirtingai ir specifiškai savo galiuku ir kraštais veikia viršutinį gomurį. Tai sukelia seriją stimulų, kurių metu skirtingi garsai veikia kaip kodai. Panašus procesas vyksta spaudant pirštais klaviatūrą. Nuosekli ir pasikartojanti šių taškų stimuliacija perduoda informaciją aukštesniems smegenų centrams per pagumburį ir gumburą.

Be to, kiekviena mantra įvairiai veikia penkis elementus (žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris), o kiekvienai kalbai labiau būdingas kuris nors vienas elementas. Pavyzdžiui, Prancūzų kalboje dominuoja vandens elementas, Vokiečių – ugnies, Anglų - oro. Kai kurios senosios kalbos, ypač Sanskrito, Pandžabų ir Japonų (prieš susimaišant su kinų) buvo specialiai kuriamos Nad jogos meistrų ir koduojamos žinant garsų poveikio mechanizmą. Šiose užkoduotose kalbose prasmė ir efektas buvo tas pats. Pavyzdžiui, mama: ma „atnaujinimas,“ dar, „vartai“ arba „durys“, kartu sudėjus madar – „atsinaujinimo vartai“ arba „atgimimo durys.“ Man yra „protas“, moteris yra „wo“. Anglų kalboje woman (moteris), senąja kalba tas pats žodis - „nuostabus protas“. Tokiu būdu pabrėžiama moters svarba visuomenėje. Dar vienas įdomus angliškas žodis Human (žmogus) senąja kalba hu – „šviesa“, man – „protas“. Pilna human reikšmė - „būti šviesaus proto.“ Žodis guru sudarytas iš dviejų garsų gu ir ru. Gu reiškia „tamsą“, o ru – „šviesą“. Kartu sudėjus guru reiškia techniką, kuri veda žmogų iš tamsos į šviesą. Dauguma žodžių turi savo reikšmę ir poveikį psichikai, kurio mes nesuprantam. Kai kada intuityviai nenorim netinkamai šnekėti, keiktis, kai tai nebūtina. Žinant, jog lietuvių kalba yra tiek pat ar net daugiau archaiška nei Sanskrito, galima džiaugtis, jog kalbame, kas visai įmanoma, penkių elementų harmoniją palaikančia kalba. Keletas Lietuvių ir Sanskrito kalbos panašumų:

Lietuviškai: Dievas davė dantis, Dievas duos duonos.
Sanskrito kalba: Devas adat datas, Devas dasyati dhanas.

Skirtingų tautybių žmonės taria tam tikrus balsius ir priebalsius panašiu, bet šiek tiek skirtingu būdu. Pavyzdžiui anglai taria „sa ta na ma“ skirtingai nei amerikiečiai. Angliška t yra artimesnė lietuviškajai t, kuomet ją tariant, liežuvis yra labiau priekyje nei amerikiečių. Kalbant skirtingomis kalbomis, skirtumai turi skirtingą poveikį psichikai. Mokantis tarti garsus meditacijos metu, po ilgų kartojimų, liežuvis prisitaiko prie tam tikros padėties ir galiausiai pradeda liesti tikslius meridianų taškus. Dauguma tiki, jog įvairiose tautose ir regionuose gyvenančių žmonių asmenybių ypatybės skiriasi, ir jei tai tiesa, tai gali būti jų kalbos savitumo pasekmė.

Kaip bebūtų, manoma, jog liežuvis vaidina pagrindinį vaidmenį vystantis mūsų psichikai. Be to, Yogi Bhajan mokė, jog liežuvio padėjimas tam tikroje padėtyje stimuliuoja tam tikrą elementą (kiekvienam elementui būdingos tam tikros savybės pvz.: žemė, kai pusiausvyroje – tvirtas pagrindas po kojomis, kai per daug – žmogus negali priimti sprendimų, trūksta ryžto). Jei liežuvis ilsisi tik ant apatinio gomurio neliesdamas priekinių dantų, stimuliuoja žemės elementą. Jei liežuvio galiukas yra atremtas į burnos stogą, už kietojo gomurio, vietoje, kuri pereina į gerklę, aktyvuojamas vandens elementas. Kai liežuvio galiukas atremtas į stogą, aktyvuojamas ugnies elementas. Kai liežuvio galiukas atremtas į viršutinį gomurį ir liečia užpakalinę dantų dalį, aktyvuojamas oro elementas. Pagaliau, eteris gali būti aktyvuojamas liežuvio galiuką užkišus tarp viršutinių dantų ir lūpos. Šios liežuvio padėtys gali padėti išsiugdyti jautrumą penkiems elementams arba tattvas.

Autorius: David S. Shannahoff – KHALSA

Šaltinis: „Kundalini yoga meditation“ 2007

Parengė Ignas Zakarauskas